Сватбите, това което виждаме и това, което ни се губи.

Втора част.

В края на месец октомври тази година, отново имаше семинар, организиран от национална асоциация на професионалните сватбени фотографи и видеооператори. Този път акцентът на семинара бяха Сватбените албуми и други медии за предаване на крайният продукт.

Отново лекторите бяха добре подбрани спрямо заложената тема. Имаше и много представители на печатници, които показаха новите медии за печат и страхотно разработени албуми, букове, кутийки за дискове и каквото още се сети човек.

Живеем в един прекрасен момент, в който фотографите имат невероятно богат набор от инструменти за презентация на крайните продукти на труда им. Сватбените фотографи могат да създават многобройни комбинации от печатни материали, носители на снимков материал и презентационни медии, като ги комбинират по начин засилващ емоцията на клиента.

Не трябва да забравяме обаче, че за да представи работата си добре, един фотограф трябва да има свободата да избере най-подходящата според него медия, а това не винаги се случва.

За съжаление все по-често клиентите не се вслушват в идеите и предложенията на своите фотографи и видеооператори, което почти винаги оказва негативно влияние върху крайния продукт, който те получават и който те заплащат.Все още българският Сватбен фотограф не е свикнал с идеята, че той е професионалистът и не снима за първи път. Той е този, който трябва да направи денят на младоженците специален, неповторим и незабравим, не само да го заснеме, а за да се случи това, фотографът трябва да изиска някои неща, от клиентите си.

Scroll to Top